Welkom bij de vragenlijst!

Het doel van deze vragenlijst is om u te helpen beslissen of een PGB iets voor u is. Met behulp van een aantal vragen willen wij proberen vast te stellen of u over de juiste vaardigheden en kwaliteiten beschikt om succesvol met een persoonsgebonden budget om te gaan.

Op basis van de ingevulde test krijgt u een persoonlijk advies waarin staat in hoeverre het pgb bij u past en wat u in sommige gevallen zou kunnen doen om bepaalde vaardigheden te vergroten. U kunt bijvoorbeeld een cursus volgen of bepaalde zaken uitbesteden.

De meeste vragen in de test gaan niet direct over het pgb en het budgethouderschap. Dit lijkt misschien een beetje vreemd maar op deze manier krijgen wij een beter beeld van u. Door te vragen naar uw persoonlijkheid in de breedste zin van het woord en hoe u om gaat met bijvoorbeeld uw financiŽn in het algemeen kan er een betere inschatting worden gemaakt van hoe goed het pgb bij u past.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop krijgt u direct uw persoonlijke advies teruggekoppeld.

De test is anoniem. Met andere woorden: de resultaten van deze test worden niet teruggekoppeld aan derden zoals Per Saldo of uw Zorgkantoor.

Start de vragenlijst

Dit is een proeftest

De definitieve pgb test is gereed in juni 2012.

Vragen of op Ė en aanmerkingen op deze pgb-test kunt u vermelden op het daarvoor bestemde vak opmerkingen. Uw commentaar wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de definitieve test.

Deze pgb test is gemaakt door SmartAgent in opdracht van Per Saldo, vereniging van mensen met een pgb. Per Saldo wil bevorderen dat mensen weloverwogen en bewust kiezen voor een pgb, zodat mensen goed toegerust zijn. De pgb- test is ontwikkeld in nauw overleg met budgethouders; zij hebben aangegeven wat de belangrijkste vaardigheden zijn waarover een budgethouder moet beschikken Daarnaast hebben uitvoeringsinstanties en cliŽntorganisaties meegedacht over de ontwikkeling van de pgb test.