De test begint met een aantal uitspraken. Per uitspraak heeft u de keuze uit drie antwoordmogelijkheden. Wilt u per uitspraak aangeven of deze wel of niet bij u past?
Algemeen: waar 'ik' of 'u' staat in de vragenlijst gaat het om de pgb-beheerder.
Probeert u de middelste antwoordcategorie ‘neutraal’ zo veel mogelijk te vermijden.
Past niet
bij mij
NeutraalPast wel
bij mij
Ik probeer graag nieuwe dingen uit
Ik heb veel mensenkennis
Ik heb geregeld het gevoel dat ik het overzicht kwijt ben
Ik vermijd moeilijke leesstof
Ik geef eenvoudig complimenten
Vrienden en familie komen makkelijk met problemen naar me toe
Bij onverwachte gebeurtenissen sla ik dicht
Ik trek verantwoordelijkheden vaak naar me toe
Ik laat liever anderen het initiatief nemen

Waarmerk drempelvrij.nl Prioriteit 1; klik voor een reactie