De test begint met een aantal uitspraken. Per uitspraak heeft u de keuze uit drie antwoordmogelijkheden. Wilt u per uitspraak aangeven of deze wel of niet bij u past?
Algemeen: waar 'ik' of 'u' staat in de vragenlijst gaat het om de pgb-beheerder.
Probeert u de middelste antwoordcategorie ‘neutraal’ zo veel mogelijk te vermijden.
Past niet
bij mij
NeutraalPast wel
bij mij
Ik heb geregeld het gevoel dat ik het overzicht kwijt ben
Vrienden en familie komen makkelijk met problemen naar me toe
Ik geef eenvoudig complimenten
Ik probeer graag nieuwe dingen uit
Bij onverwachte gebeurtenissen sla ik dicht
Ik vermijd moeilijke leesstof
Ik laat liever anderen het initiatief nemen
Ik heb veel mensenkennis
Ik trek verantwoordelijkheden vaak naar me toe

Waarmerk drempelvrij.nl Prioriteit 1; klik voor een reactie